Med blanketten nedan kan du anhålla om kilometerersättning för kostnader för att du använt egen bil för föreningens ärenden. Resan ska vara godkänd i förväg.

Blanketten gäller endast av användning av  bil och kilometerersättning kan som högst motsvara skatteverkets skattefria kilometerersättningar.  www.skatt.fi

Ersättningarna betalas ut i slutet av varje år.

Fyll i en egen blankett för varje enskild resa som du gör!

Fordon
Skriv siffran 3 med bokstäver: