Förpliktelser för medlemmar och arrendatorer

Föreningens stadgar, regler och arrendeavtalet med staden samt med enskilda stuginnehavare innebär olika regler och ansvar som gäller alla medlemmar i föreningen.

En ordinarie medlem har huvudansvaret för lotten och att allt som görs på området eller på lotten är i enlighet med föreningens stadgar, anvisningar, regler och arrendeavtalet. Ordinarie medlemman har också ansvar för att familjen och gästerna följer samma regler när de besöker området.

Genom arrendeavtalet med staden har föreningen förbundit sig att underhålla allmänningen i koloniträdgården som samtidigt hör till Helsingfors stads allmänna parkområden. Som medlem i föreningen förbinder man sig till att delta i att underhålla koloniträdgården och hålla föreningen igång.

 Det betyder att medlemmarna tillsammans ser till att hela området hålls snyggt

och övervaka att lottinnehavarna sköter sig enligt de regler som gäller för Brunakärr koloniträdgård.