Stugor till Salu

På denna sida publicerar vi kort uppgifter om stugor som är till salu i Brunakärr koloniträdgård, när stugägaren som säljer vill det.

När du vill sälja: Meddela till medlem@brunakarr.fi numret på stugan som du säljer och kontaktuppgifter till säljaren (tfn, epost). Vi publicerar uppgifterna så fort som möjligt.

Föreningen förmedlar inte kolonistugor, utan det är alltid stugägaren som som säljer. Vi har inte heller något kösystem för kolonistugor, men köparen och lottinnehavaren måste vara fast bosatt i Helsingfors.

TILL SALU
Stuga/lott nr                           Kontakt
Stuga/Lott nr.                         Kontakt

Om du vill köpa en viss stuga i Brunakärr:
1. ska du ansöka om ordinarie medlemskap och bli godkänd av  styrelsen, innan ni slutför köpet.
2. blir du kallad till en träff där du får närmare information om vad det innebär att
a) vara medlem i koloniträdgårdsföreningen,
b) att arrendera en koloniträdgårdslott och
c) äga en kolonistuga
3. När du köpt stugan ska du med föreningen ingå ett nytt arrendeavtal för trädgårdslotten där stugan står. Då ska du ha dig med ett exemplar av köpebrevet i original till föreningen.