Stugor till Salu i Brunakärr koloniträdgård

På denna sida publicerar vi kort uppgifter om stugor som är till salu i Brunakärr koloniträdgård, när stugägaren som säljer vill det.

När du vill sälja:
Meddela till medlem@brunakarr.fi numret på  din stuga som är till salu med  kontaktuppgifter till säljaren (Namn, tfn, epost, ev. länk). Vi publicerar uppgifterna så fort som möjligt. Kom också ihåg att meddela medlem@brunakarr.fi när försäljningen inte längre är aktuell.

Föreningen förmedlar inte kolonistugor, utan det är alltid stugägaren som säljer. Vi har inte heller något kösystem för kolonistugor, men köparen och lottinnehavaren måste

  • vara fast bosatt i Helsingfors och

  • kunna svenska så hen kan fungera som aktiv medlem i föreningen, vars språk är svenska.

TILL SALU
Stuga/ lottnr              Kontakt

39                                 mteckenberg@gmail.com, tfn 0405896689

107                               tfn: 040 832 0879

110                               e-post: kaahvit@gmail.com 

Om du vill köpa en viss stuga i Brunakärr:
1. ska du först ansöka om ordinarie medlemskap och bli godkänd av  styrelsen, innan ni slutför köpet.
2. blir du kallad till en träff där du får närmare information om vad det innebär att
a) vara medlem i koloniträdgårdsföreningen, vars språk är svenska
b) arrendera en koloniträdgårdslott och
c) äga en kolonistuga
3. ska du ingå ett nytt arrendeavtal med föreningen. Avtalet gäller den trädgårdslott som stugan du köpt står på. Då ska du ha dig med ett exemplar av köpebrevet i original till föreningen.