Årsmöte 15.4 för alla medlemmar

15.04.2023 kl. 14.00 – 15.00

Kallelse till årsmötet med uppgifter om mötesplatsen skickas i nyhetsbrevet senast två veckor före mötet.

Rösträtt har ordinarie medlem eller extra medlemmen för samma lott (med fullmakt av ordinarie).