Välkommen på talko och flagghissning 6.5!

06.05.2023 kl. 11.00 – 13.05.2023 kl. 14.30
Vi jobbar först på gemensamma talkot kl 11-13 och samlas genast därefter till flagghissning med kaffeservering, utdelning av 25-årsstanderter och aktuell information. Talkobastu för intresserade damer (1 timme) och herrar (1 timme) efteråt.