Vi öppnar på 1 maj, men vid Pargasvägen!

01.05.2023 kl. 07.00 – 21.00
Ifall omvägen från Mannerheimvägen  till Pargasvägen känns lång att gå kan det löna sig att byta från buss eller spårvagn till buss nummer 506 antingen vid Tullbommen eller Granvägen. Tians spårvagn kör inte heller till Brunakärr i sommar p.g.a. gatu- och spårvägsbyggen.
Det är fritt att gå omkring på området i övrigt, men det är inte tillåtet att gå in på de privata trädgårdslotterna utan stugägarens tillstånd.