Trädgårdsvy från Kumpula koloniträdård

Brunakärr koloniträdgård fick utmärkelse för öppna trädgårdar

28.11.2022 kl. 11:31
Puutarhaliitto- Trädgårdsförbundet har år 2022 tilldelat Öppna trädgårdar - Avoimet puutarhat -utmärkelsen till Brunakärr och 21 andra koloniträdgårdar som deltog i evenemanget år 2023.

Tack och grattis till alla kolonister i som deltagit i evenemanget och gjort det till en trevlig händelse! Tack också till alla besökare.

Välkomna till följande Öppna trädgårdar i Brunakärr koloniträdgård: År 2023 ordnas evenemanget söndagen den 9 juli kl. 12-17.

År 2022 deltog 22 koloniträdgårdar i Finland i evenemanget.

Bilden är från Kumpula koloniträdgård i Gumtäkt i Helsingfors

Läs mer på
- finska koloniträdgårdsförbundets hemsida