Kom med och gör Sommarfesten!

11.08.2022 kl. 09:30
VI bygger sommarfesten 13 och 14.8 kl. 11-13 OCH STÄDAR UNDAN EFTERÅT! ANMÄL DIG TILL TALKO NU!

ANMÄL DIG MED HÄR (skriv in namn och lottnummer)!

På lördag flyttar vi tältstommen framför Storstugan och bär bänkar till bättre platser för publiken, sätter ut skyltar som behövs mm.

På söndag riggar vi flera pop up-tält, bär ut mera bänkar och bord, loppisgrejor och annat som vi ställer fram till försäljning.

Efteråt kl. 16 ska allt röjas undan igen. Ju flera vi är desto snabbare går det och sedan kan vi pusta ut med mat och dryck.

 

Parkering vid Naguvägen upphör 1.9 p.g.a. gatuarbeten

Naguvägen stängs för trafik p.g.a. gaturenoveringen som pågår långt in på år 2023. Ersättande P-platser finns på Kiskovägen.Läs mera »
29.08.2022 kl. 17:49
Helsingfors region och miljös logo

HRM-HSY inleder 25.8 planering av vatten- och avloppsrenovering med syn på lotter som gränsar mot bostadsområdet.

HRM/HSY har beställt GeoUnion att utföra syn på de lotter som gränsar eller ligger nära till bostadsfastigheter på linjen Kiskovägen, Pargasvägen, Saguvägen fram till Naguvägen.Läs mera »
23.08.2022 kl. 15:16

Inget talko torsdag 25.8!

Vi tar en paus och samlas nästa gång till gemensamt talko lördag 3.9 kl. 11-13. Samma dag info och diskussion om aktuella frågor med kaffe och dopp.Läs mera »
22.08.2022 kl. 13:43