Föreningens årsmöte 15 april

20.03.2023 kl. 10:02
Föreningens medlemmar får en kallelse till årsmötet senast två veckor före mötet.

Mötet ordnas i Brunakärr lördag 15.4 kl. 14- på Storstugan.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Registrering av mötesdeltagarna inleds kl. 13.30.
Mötesmaterialet finns på mötesplatsen en timme före mötet.

Möteskallelsen skickas 2 veckorföre mötet per e-post och per post  till de medlemmar som saknar e-post.

Rösträtt på årsmötet har ordinarie medlem eller extra medlemmen för samma lott (med fullmakt av ordinarie) förutsatt att förfallna medlemsavgifter är betalda.

Mötesmaterialet kommer att finnas tillgängligt elektroniskt före mötet och på mötesplatsen en timme före mötet. 

Efter mötet diskuteras översvämningar och eventuellt andra aktuella frågor.

Pargasvägens port är nu vår huvudingång. Naguvägen endast för räddningstrafik!

Pargasvägens port fungerar som koloniträdgårdens huvudingång 7-21 varje dag. Detta arrangemang gäller maj-juni, kanske också juli. Naguvägens ingång är stängd för både fotgängar-, cykel och biltrafik för att spårvägsbygget på Naguvägen ska bli klart i tid.Läs mera »
28.04.2023 kl. 15:13
Gulsippor

Vatten till Valborg!

Lördag 29.4 jobbar vattengruppen för att få vattnet öppnat till lotterna. Rör inte kranarna innan arbetet är klart!Läs mera »
24.04.2023 kl. 13:27

Vi inleder med talko och flagghissning 6.5

Den 6 maj är det dags för första talkot kl. 11-13 och efter det samlas vi vid Storstuga för flagghissning med kaffeservering och aktuella frågor. Läs mera »
20.04.2023 kl. 22:53