Undvik ingången vid Naguvägen

29.04.2023 kl. 14:56
Vår huvudingång är tillsvidare i ändan av Pargasvägen (googla Pargasvägen 19). Gångporten är öppen dagligen 7-21.
Ingången vid Naguvägen är tills vidare stängd eftersom den just nu är mitt i gatu- och spårvägsarbeten.

Om vägen från busshållplatsen vid Mannerheimvägen till Pargasvägen känns lång, kan det löna det sig att byta till buss 506 antingen vid Tullnbommen eller Granvägens hållplats.
506 vänder från Mannerheimvägen in mot gamla Brunakärr och kör upp längs Tenalavägen och stannar strax efter Pargasvägens korsning.