Tre allsångskvällar i koloniträdgården

12.06.2023 kl. 12:00
Helsingfors Sång- och Musikförbund ordnar allsångskvällar i koloniträdgården under tre måndagar sommaren 2023.

Helsingfors sång- och musikförbunds allsångskvällar i koloniträdgården är sommaren 2023 måndagarna
5.6 och 3.7 på Storstugan samt ute intill Storstugan måndag 3.8 klockan 19.00-20.30..

OBS! På grund av gatuarbeten vid Naguvägen rekommenderar vi att alla använder ingångarna vid  Pargasvägen eller Kiskovägen. Mer information:

Läs mer: HSMF:s hemsida